Předškolní vzdělávání

V předškolním vzdělávání se realizuje integrované vzdělávání propojující vzdělávací obsah s více oblastmi danými "Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání "

Na všech třídách se pracuje dle jednotné koncepce, dle jednotných tematických celků - bloků - obsažených ve "Školním vzdělávacím programu" naší školy, jsou pro všechny třídy závazné. Motivace bloků se na jednotlivých třídách každým novým školním rokem tvořivě mění, doplňují se novými nápady, využívají se jiné formy a metody prožitkového a kooperativního učení . Bloky se na jednotlivých třídách rozpracovávají do podtémat či projektů v třídních plánech se stanovenými očekávanými výstupy ( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže ).Tyto plány jsou pro rodiče dětí k dispozici na nástěnkách šaten jednotlivých tříd z důvodů informovanosti rodičů . Spolupráce s rodiči nám z části napomáhá naplnění a obohacování programu MŠ - spolupráce s dítětem a třídou - zapojení do tématu.

 

webdesign by SITMP