Oříšková třída

třídní učitelky: Jitka Bouzková, Nikola Pašková, asistentka pedagoga Tereza Pérez
třídní e-mail: bouzkovaji@ms24.plzen-edu.cz; paskovani@ms24.plzen-edu.cz
třídní mobil, sloužící pro omlouvání dětí a pro rychlou komunikaci s učitelkou: 722 986 077
o čisté a příjemné prostředí se stará: Pavla Rozsivková

Oříškový rok

S háčkovaným kamarádem Oříškem budeme prozkoumávat přírodu a svět kolem nás, získávat nové informace, prožívat dobrodružství a osvojovat si všechny důležité kompetence, a to vše prostřednictvím společných, skupinových a individuálních činností. 
Jak název naší třídy napovídá, budeme se seznamovat se vznikem oříšku od semínka až po vzrostlý strom, s jeho zvláštnostmi a využitím. Poznávání nového kamaráda Oříška tak pomůže ke zvládnutí adaptace nově příchozích dětí. Stejně jako poznáváme Oříška, poznáváme i sebe navzájem.
Budeme podporovat prosociální dovednosti, komunikační dovednosti dětí, samostatnost, schopnost spolupráce, děti budou mít možnost podílet se na plánování tématických celků.

&button;Naše fotogalerie

Novinky v naší třídě