Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání probíhá podle vydaného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Nás učí stromy, který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím program pro předškolní vzdělávání. ŠVP je pak v jednotlivých třídách rozpracován do Třídních vzdělávacích programů.

Směřování celé školky se orientuje podle našich stanovených vizí.
Chceme být školkou, kde má každý své místo. Na děti čeká nejen jeho místo v šatně či u stolečku, ale především otevřená náruč a srdce všech zaměstnanců, kteří jsou připraveni přijmout a respektovat každé dítě s jeho individuálními potřebami, vlastnostmi a dovednostmi a na základě toho ho rozvíjet ve všech oblastech.
Chceme být školkou zdravou a bezpečnou. Materiální prostředí splňuje veškerá bezepčnostní a hygienická kritéria pro vzdělávání dětí předškolního věku, snažíme se rozvíjet a upevňovat návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu. Nejen v oblasti výživy a stravování, ale také v oblasti psychické a duševní. Kvalitní psychosociální podmínky, klidná, vstřícná a rodinná atmosféra jsou pro nás základem.
Chceme být školkou současnou. Při výchovně vzdělávací práci s dětmi uplatňujeme klasické, léty praxe osvědčené metody, ale nebojíme se vyhledávat nové trendy z oblasti metod a přirozeně je zařazujeme do plánování. Při komunikaci s rodiči využíváme nejen nástěnek v šatnách všech tříd, ale také webové stránky školy, kde najdete aktuální informace. 

Nadstandardní aktivity pro školní rok 2023/2024
Kroužek flétničky - jednou za dva týdny mají předškolní děti možnost seznámit se s hrou na flétnu.
Návštěvy solné jeskyně - každá třída během školního roku absolvuje dvakrát cyklus čtyř návštěv v solné jeskyni Kuska na Chodském náměstí.
Předplavecký kurz - kurz deseti lekcí v plaveckém bazénu na Lochotíně pro předškolní děti všech tříd.
Florbalová školička - ve 2. pololetí budeme s předškolními dětmi docházet na Slavii, kde se děti budou seznamovat s florbalem, jeho pravidly, zacházení s míčkem a hokejkami.
Spolupracujeme s mezigenerační a dobrovolnickou organizací Totem z.s. a v rámci jejich projektu "Čtecí babička" k nám každé pondělí dochází paní Jana, které děti říkají Janinka.