Taková normální školka

Jsme trojtřídní mateřskou školou rodinného typu s kapacitou 75 dětí. Jednopatrová budova školky je obklopena rozlehlou zahradou s mnoha stromy, keři a jezírkem. 

Naše třídy

Děti jsou vzdělávány v heterogenních skupinách a mohou si ve školce vyzkoušet pestrou nabídku aktivit. Každá ze tříd má jiné a charakteristické prostředí, všechny třídy jsou vybaveny digitálním pianem a širokou nabídkou metodických pomůcek, hraček, her, tělovýchovného náčiní a drobných hudebních nástrojů. Společným znakem je prostorová členitost, která vybízí k organizaci hry a vzdělávání ve skupinkách či tématických koutcích. Všechny třídy disponují samostatným vchodem a vlastní šatnou.
Oříšková třída: nachází se v 1. patře, v roce 2023 proběhla úprava omítek a výmalba ve velké herně a přilehlých menších hernách, byla vyměněna podlahová krytina. V Oříškové třídě se v brzkých ranních hodinách děti schází a v odpoledních zase odtud odchází. Její provoz je vždy 6:30 - 16:30.
Jeřabinová třída: najdete ji v přízemí, prostory hlavní pobytové herny a jídelny byly upraveny v letech 2022 - 2023. Vznikla velkorysá jídelna a otevřený prostor hlavní herny, nadále ale ke třídě patří menší místnosti pro klidnější hry dětí a skupinovou práci. Děti mají k dispozici relaxační koutek.
Kaštanová třída: nachází se v přízemí, na úpravu hlavní pobytové herny čeká. V letech 2021 - 2022 vznikla prostorná jídelna s novou výmalbou, podlahovou krytinou, šatna dětí byla vybavena novým nábytkem, také byl vybudován sprchový kout.  

Rádi vás u nás přivítáme!

Fotogalerie

více fotografií