Pro zápisy do mateřské školy bude opět využita aplikace https://mszapis.plzen-edu.cz/.
Zde už nyní naleznete všechny informace, které se týkají přijímání dětí na školní rok 2024/2025, systém bude pro registraci Vaší žádosti spuštěn 2. 4. 2024.
Sběr vyplněných, podespaných a lékařem potvrzených žádostí bude probíhat ve dnech 6. - 7. 5. 2024 v kanceláři ředitelky školy, ve výše uvedené aplikaci si můžete rezervovat konkrétní čas pro podání žádosti. 
Všechny zájemce o naši mateřskou školu rádi přivítáme na Dnu otevřených dveří 10. 4., bližší informace níže.