O naší školce

24. mateřská škola vznikla v 50. letech 20. století původně jako jednotřídní zařízení jesliček pro děti zaměstnanců podniku Škoda. Postupem času se stala sloučením s původní 36. mateřskou školou a rekonstrukcí patra trojtřídním pracovištěm, takovým, jak je znáte v současné podobě.
Mateřská škola sídlí v jednopodlažní budově, která je chráněnou památkou. V přízemí naleznete dvě třídy s dvěma šatnami a školní kuchyni. V prvním patře je jedna třída a zázemí pro zaměstnance, včetně kanceláře ředitelky školy a kanceláře vedoucí školní jídelny a účetní.
Třídy se skládájí z hlavní herny a několika přilehlých menších místností. Členitost prostředí využíváme pro námětové hry, pro skupinovou činnost. Děti mají možnost rozvíjet svoji hru v klidném prostředí, v menších skupinkách, specifičnost vnímáme jako velkou výhodu i pro individuální činnosti.
K budově patří krásná a rozlehlá zahrada, která disponuje mnoha přirozenými zákoutími a je postupně vybavována herními prvky. Každá třída se stará o záhonek, kde děti mají možnost sledovat nejen růst ředkviček, hrášku nebo třeba i brambor, ale samy si vyzkouší, jaká práce předchází okamžiku, kdy sklidíme nějakou dobrotu.


V září 2022 jsme otevřeli ve spolupráci s plzeňským městským obvodem odloučené pracoviště pro děti ukrajinských uprchlíků. Pracoviště se nachází v centru města Plzně na adrese Prešovská 10/Sedláčkova 10 (prostory bývalé CK Čedok). Jsou zde vybudovány 2 třídy pro celkem 50 dětí, o které se starají 4 české učitelky, 2 tlumočnice/školní asistentky a 1 provozní zaměstnankyně. Jídlo je dětem dovážené z 10.ŠJ nám. Míru.