Informace pro rodiče

Individuální vzdělávání ve školním roce 2022/2023
Ověření průběhu individuálního vzdělávání se ve školním roce 2022/2023 uskuteční dne 29.11.2021, s náhradním termínem dne 13.12.2021 v obou termínech čase 8:30 – 11:30.
Bližší informace u ředitelky školy.


Úplata za předškolní vzdělávání
Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 stanovena opět na částku 540 Kč na měsíc.
Částka je splatná vždy 15. dne v daném měsíci, a to na účet mateřské školy: 62337311/0100. Do poznámky pro příjemce platby uveďte VŽDY jméno dítěte.
Ve výjimečných případech je možno domluvit se s ředitelkou na platbě v hotovosti. 
Děti plnící povinnou předškolní docházku, včetně dětí s odkladem školní docházky úplatu za vzdělávání neplatí.

Soubor ke stažení