Informace pro rodiče

Individuální vzdělávání ve školním roce 2023/2024
Ověření průběhu individuálního vzdělávání se ve školním roce 2023/2024 uskuteční dne 28.11.2023, s náhradním termínem dne 12.12.2023 v obou termínech čase 8:30 – 11:30.
Bližší informace u ředitelky školy.


Úplata za předškolní vzdělávání
Výše úplaty za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2023/2024 stanovena na částku 560 Kč na měsíc.
Částka je splatná vždy 12. dne v daném měsíci, a to na účet mateřské školy: 62337311/0100. Do poznámky pro příjemce platby uveďte VŽDY jméno dítěte.
Ve výjimečných případech je možno domluvit se s ředitelkou na platbě v hotovosti. 
Děti plnící povinnou předškolní docházku, včetně dětí s odkladem školní docházky úplatu za vzdělávání neplatí.

Soubor ke stažení