Kaštanová třída

třídní učitelky: Bc. Tereza Koutníková, BcA. Kristýna Rubriciusová, asistentka pedagoga: Regína Boubelová
třídní e-mail: koutnikovate@ms24.plzen-edu.cz
třídní mobil, sloužící pro omlouvání dětí a rychlou komunikaci s učitelkou: 722 986 013
o čisté a příjemné prostředí se stará: Lenka Stupková

Strom pohádek

Skrze příběhy se pokusíme děti motivovat k aktivitám z oblastí předmatematických představ, logického myšlení a předčtenářské gramotnosti. Příběh nám bude sloužit jako nosný činitel při podpoře rozvoje prosociálního chování, budeme se zaměřovat na spolupráci mezi sebou. S hlavními hrdiny budeme společně objevovat svět přírody, zvířat a lidí. V příbězích se děti budou setkávat s přátelstvím, emocemi, odvahou a budou zažívat různá dobrodružství. Jednotlivé nabízené aktivity jsou plánovány a inspirovány příběhem samotným. Budeme se snažit v dětech probudit zájem o přírodu, o její poznání a radost z času stráveného venku. Integrované bloky dítěti poskytují bohatou nabídku různě zaměřených činností, ze kterých si může zvolit podle svého zájmu, naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte komplexně, ve všech oblastech. 

&button;Naše fotogalerie

Novinky v naší třídě