Pohybové aktivity

Děti získávají vědomí o zdravém způsobu cvičení, obohacují slovní zásobu a rozumové znalosti o jednotlivých cvicích, citlivým a přiměřeným způsobem jsou vedeny ke správnému dýchání, držení těla, soustředěnosti při provádění zdravotních cviků s prvky jógy. Průpravná cvičení jsou motivovaná a zařazovaná během každého dne, využíváme pro pestrost různého náčiní. Tělesná výchova je zařazována 2x v týdnu. Několikrát během roku s dětmi navštěvujeme tělocvičnu TJ Sokola na Nové Hospodě.

Na třídách je využíváno šplhací vybavení – šplhací sítě, horolezecká stěna, lana, tyč. Jednotlivé náčiní a nářadí na sestavení překážkových drah mají možnost děti využívat kdykoli v režimových momentech dle svého zájmu při ranních hrách i odpoledních činnostech. Pobytu venku a vybavení zahrady využíváme k pohybovým aktivitám.

webdesign by SITMP