Počítače

Na jednotlivých třídách jsou instalovány po 1- 2 počítačích. Děti se učí dodržovat při práci na počítači tyto zásady :
- pracují v krátkých časových úsecích 15 – 20 min
- práce pod vedením učitelky nebo samostatně, ale vždy individuálně bez vyrušování ostatních dětí

Děti, které již pracují na počítači doma, jsou velice zdatné a dobře se v této oblasti orientují. Ale i ostatním dětem chceme dát příležitost, aby pronikly do tajů v této oblasti.

Děti se naučí základní manipulaci s myší a ovládání klávesnice – práce s orientačními šipkami…, spouštění a vypnutí počítače , trpělivosti, přesnosti , soustředěnosti – koncentrované pozornosti, koordinaci zraku, sluchu a pohybu.

Máme k dispozici velice kvalitní hry na procvičení prostorových , početních vztahů, orientace v prostoru, poznávání zvířat, velikostí, procvičení paměti, barev, velikosti, časových vztahů, sestavování obrázků, rozumových znalostí…… Vše přiměřeně věku dětí.

 

webdesign by SITMP