Počítače

Na jednotlivých třídách jsou k dispozici k předškolnímu vzdělávání projektory na bázi interaktivních tabulí s interaktivními programy a tablety.

Témata : plnění úkolů k jednotlivým ročním období, procvičování barev, tvarů, sestavování obrázků, pexesa, předčtenářská gramotnost, elementární předmatematická gramotnost....

Máme k dispozici velice kvalitní hry na procvičení prostorových , početních vztahů, orientace v prostoru, poznávání zvířat, velikostí, procvičení paměti, barev, velikosti, časových vztahů, sestavování obrázků, rozumových znalostí…… Vše přiměřeně věku dětí.

 Děti se učí dodržovat při práci  tyto zásady :
- pracují v krátkých časových úsecích 
- práce pod vedením učitelky ve skupinkách nebo  individuálně bez vyrušování ostatních dětí

Děti, které již pracují na počítači doma, jsou velice zdatné a dobře se v této oblasti orientují. Ale i ostatním dětem chceme dát příležitost, aby pronikly do tajů v této oblasti.

Děti se naučí základní manipulaci s interaktivní tužkou , spouštění a vypnutí tabletů, trpělivosti, přesnosti , soustředěnosti – koncentrované pozornosti, koordinaci zraku, sluchu a pohybu.

Máme k dispozici velice kvalitní hry na procvičení prostorových , početních vztahů, orientace v prostoru, poznávání zvířat, velikostí, procvičení paměti, barev, velikosti, časových vztahů, sestavování obrázků, rozumových znalostí…… Vše přiměřeně věku dětí.

 

webdesign by SITMP