Pobyt venku

délka pobytu venku se odvíjí od počasí a ročního období. Probíhá každý den. Dle počasí se využívá velká zahrada MŠ, probíhají vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ i cílené poznávací. Pořádáme i tematické výlety zaměřené na obohacení rozumových schopností dětí.

webdesign by SITMP