Plavání

První seznamování s vodou (opomineme-li rodinu) probíhá u všech věkových skupin v naší mateřské škole v našem menším bazénu s využívání perličkového přístroje.

Předplavecká výchova

Probíhá 1x týdně každý čtvrtek od 10,15 - 11,00 hodin v plaveckém bazénu Radbuza Kozinova ulice, a to dle zájmu rodičů . Změna termínu plavání od února do června 2020 - každé úterý od 8,00 hodin. Odchod z MŠ v 7,30 hodin

Plaveckou výuku - pronájem bazénu si hradí rodiče. Výuka je upřednostněna pro nejstarší děti, pokud je přihlášen menší počet dětí, je možné doplnit skupinu o děti o rok mladší.

Plaveckou výuku vedou dvě zkušené pracovnice plaveckého bazénu, které děti metodicky seznamují s vodou, s pohybem ve vodě, splýváním, kraulovými pohyby končetin, nebát se vody při potápění se pod vodní hladinu, skákáním do vody. Vždy postupně s využíváním pomůcek – destiček….. až se opravdu docílí u většího počtu dětí slušného výsledku po skončení plaveckého výcviku – děti zvládají splývání bez pomoci a mají základy kraulového stylu. Zároveň jsou podchycovány talentované děti do plaveckých oddílů.

Výuka plavání ve skupině kamarádů je výhodou, neboť děti rychleji překonají strach z vody a určité zábrany a hlavně jsou metodicky odborně vedeny přiměřeně věku.

 

webdesign by SITMP