Keramika

S pravou hrnčířskou hlínou se seznamují děti všech věkových skupin v rámci svých projektů výchovné práce jednotlivých tříd.

Hlubšímu a podrobnějšímu seznamování s vlastnostmi hrnčířské hlíny se věnují 1x týdně dvě učitelky se skupinou nejstarší věkové skupiny děvčat .

Děvčata se seznamují s vlastnostmi hlíny, se způsobem jejího zpracování a využití, s mnoha pracovními postupy, glazují, vyzkouší si práci na hrnčířském kruhu. Výrobky se vypalují v naší keramické peci, kde mají děti možnost sledovat cestu od surové hlíny až k hotovému výrobku.

Práce s hlínou je velmi oblíbená, navíc rozvíjí fantazii, rozumové poznání, soustředěnost, jemnou motoriku, ovlivňuje psychiku dítěte.


webdesign by SITMP