Hasičské družstvo

Fyzická kondice a prvotní seznamování s hasičským sportem pod vedením dvou pedagogických pracovnic.

Jedná se o navázání na aktivní činnost hasičského dětského družstva "Soptíků", která probíhala v letech 1978 do roku 2015 na naší MŠ, na řadu veřejných vystoupení. Vzpomeneme na významná a úspěšná vystoupení na zahajovacích ceremoniálech na " Mistrovství Evropy hasičského sportu " v roce 2005 a na " Olympiádě CTIF " 2009 v Ostravě.

Tato činnost je zaměřena na nejstarší věkovou skupinu dětí.

 Cílem je rozvoj povědomí o širším technickém prostředí, povědomí vlivu chování člověka jak k životnímu prostředí, tak k vlastnímu zdraví, uvědomování si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, dodržovat pravidla, vzájemně spolupracovat ve skupině, prostorově se orientovat, zvládnout samostatnost, jemnou a hrubou motoriku, posilovat zdravé sebevědomí, zlepšovat a posilovat fyzickou kondici při zdolávání překážek - bariér, chůze - přebíhání po zvýšené ploše - hasičské lávky, prolézání "hasičským oknem", seznamování s hasičskou štafetou, zručnost se zapojováním hasičských hadic s rozdělovačem, zacházení s ručním hasičským přístrojem. Zároveň podpora a podchycení talentu, zájmu o pohybové aktivity, o hasičský sport do budoucna a tím předcházet patologickým jevům dětí a mládeže do budoucna.

 Probíhá částečná spolupráce s SDH Skvrňany.

webdesign by SITMP