Flétna

Výuka hry na zobcovou flétnu přihlášených nejstarších dětí  probíhá v dopoledních hodinách  pod vedením pedagogické pracovnice naší MŠ. Dochází k rozvoji správného hlubokého dýchání, rozvoji hudebnosti, rytmu, jemné motoriky, k prvotnímu seznamování s notami, podchycení a rozvoji talentu. Podmínkou je mít vlastní flétnu. O termíny výuky jsou vždy včas informováni rodiče formou nástěnky. Výuka probíhá zdarma.

webdesign by SITMP