Dílna

S různým druhem materiálu se seznamují děti všech věkových skupin v rámci svých projektů výchovné práce jednotlivých tříd / papírem, textilem, korkem, dřevem, přírodním materiálem různého druhu /

Hlubšímu a podrobnějšímu seznamování s vlastnostmi dřeva, s vybavením pracovní dílny a zacházení s nářadím – kladívkem, ruční pilkou a dalšími pomůckami pro práci se dřevem se věnují 1x týdně nejstarší chlapci pod vedením učitelky..

Práce v dílně je mezi chlapci velice oblíbená, navíc rozvíjí fantazii, rozumové poznání, soustředěnost, pozornost,  jemnou motoriku,činnost ovlivňuje i psychiku dítěte. Zároveň se zaměřujeme na prevenci péče o zdraví a bezpečné zacházení s nářadím.

webdesign by SITMP