Anglický jazyk

Seznamování s Aj probíhá v rámci výchovně vzdělávací práce s nejstaršími dětmi  v období Halloweenu, vánoc, velikonoc , před prázdninami .  Děti si vytvoří elementární předpoklady k učení cizímu jazyku, získají povědomí o existenci toho, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim učit  - plnění cíle dokumentu Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání  pod vedením paní učitelek.

webdesign by SITMP