3. třída

POHÁDKOVÝ SVĚT MOUDRÉ SOVY 

Celým školním rokem  2020/2021 nás bude provázet MOUDRÁ SOVA.  Se SOVIČKOU budou děti poznávat svoje blízké i vzdálenější okolí, živou i neživou přírodu  - zahradu, louku, les. Poznávání dětí bude obohaceno o výlety, besedy, kulturní programy, výtvarné a pohybové činnosti, četbou, říkadly, písničkami a činnostmi zaměřené na prožitek. Náš třídní program se SOVIČKOU vyústí  závěrečným vystoupením dětí ,,Tradičním rozloučení se školním rokem,, v květnu 2021. Touto motivací budeme plnit úkoly dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Budeme se těšit, že téma obohatí svými nápady a pomocí i rodiče s dětmi.

webdesign by SITMP