3. třída

POZNÁVÁME SVĚT S JEŽEČKEM Celým školním rokem  2018/2019 bude provázet děti JEŽEČEK.  S JEŽEČKEM budou děti poznávat svoje blízké i vzdálenější okolí, živou i neživou přírodu  - zahradu, louku, les. Poznávání dětí bude obohaceno o výlety, besedy, kulturní programy, výtvarné a pohybové činnosti, četbou, říkadly, písničkami a činnostmi zaměřené na prožitek. Náš třídní program s JEŽEČKEM vyústí  závěrečným vystoupením dětí pro rodiče a známé v kulturním domě v Šeříkově ulici při ,,Tradičním rozloučení se školním rokem,, v květnu 2019. Touto motivací budeme plnit úkoly dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Budeme se těšit, že téma obohatí svými nápady a pomocí i rodiče s dětmi.

webdesign by SITMP