2. třída

ROK S VEČERNÍČKEM

Tímto školním rokem nás provází"VEČERNÍČEK" a jeho pohádky. Téma se opírá o dramatické, hudební a výtvarné činnosti, dochází k propojení vnitřního světa třídy MŠ a světa rodiny. Zahrnuje téma pohádek za účelem bližšího poznání a získání nových dovedností, vědomostí a postojů, názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny pohádkovým námětem.

Těšíme se, že tuto motivaci využijeme při nácviku vystoupení na tradiční slavnost ,, Rozloučení se školním rokem,, v KD v  Šeřikově ulici koncem května 2020. Máme radost, že téma obohacují svými nápady a pomocí i rodiče s dětmi.

webdesign by SITMP