2. třída

Večerníčkův kolotoč

Tímto školním rokem nás provází"VEČERNÍČEK" a jeho pohádky. Téma se opírá o dramatické, hudební a výtvarné činnosti, dochází k propojení vnitřního světa třídy MŠ a světa rodiny. Zahrnuje téma pohádek za účelem bližšího poznání a získání nových dovedností, vědomostí a postojů, názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny pohádkovým námětem.

Těšíme se, že tuto motivaci využijeme při nácviku vystoupení na tradiční slavnost ,, Rozloučení se školním rokem,, koncem 2021. Máme radost, že téma obohacují svými nápady a pomocí i rodiče s dětmi.

webdesign by SITMP