1. třída

U NÁS NA FARMĚ  se nazývá třídní plánování na naší 1.třídě pro školního roku 2018/2019. FARMÁŘ NÁS PROVEDE CELÝM ROKEM, PLNÝM HER, ZÁŽITKŮ, POKUSŮ A POZNÁVÁNÍ. NAŠIMI POMOCNÍKY BUDOU ZVÍŘÁTKA.

S využitím motivace budeme s dětmi plnit úkoly dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání od výtvarných, pohybových, prožitkových činností. Budeme se učit písničky, básničky, říkadla, poslouchat četbu pohádek a příběhů, které využijeme v dramatizaci. Celá naše roční činnost vyvrcholí tradiční slavností „Rozloučením se školním rokem“ v KD Šeříkova ulice koncem května 2019. Do našeho života vtahujeme i rodiče, kteří obohacují svými nápady naši činnost.

webdesign by SITMP