Naše MŠ

Cílem našeho předškolního vzdělávání je získání důležitých základů pro život dítěte pro jeho další rozvoj učení a vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, základy pro schopnost být sám sebou a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě kulturní i multikulturní.

Ve výchovně vzdělávací práci tříd, kromě cílů uvedených ve Školním vzdělávacím programu školy, který je vypracovaný v souladu s dokumentem "Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání" se v letošním školním roce zaměřujeme na:

 • rozvoj dovedností předcházející čtení a psaní
 • logopedickou prevenci
 • rozvoj elementárních matematických souvislostí
 • rozvoj technické dovednosti, vzbuzování zájmu o technické a manuální činnosti: využití tvořivosti dětí v keramické dílně, dílně práce se dřevem, činnosti s hasičským vybavením, využitím materiálu a pomůcek z projektu Techmánia
 • pohybové činnosti - vzbuzování zájmu dětí o pohybovou činnost
 • podpůrná opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • samostatnost dětí, sebeobsluha
 • zvládnutí kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků
 • zapojení se do kolektivu, pohybovat se ve skupině dětí
 • spolupráci, přijímání autority
 • zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, starat se o ně, umět je uklidit
 • orientování se bezpečně ve známém prostředí
 • respektování a dodržování předem stanovených pravidel
 • rozvoj jemné motoriky, počítačové gramotnosti
 • u nejstarších dětí na přípravu pro úspěšný vstup do další etapy života, nejen do školy
 • OSTATNĚ CO SI MYSLÍ O NAŠÍ MŠ RODIČE A DĚTI - viz.příloha "Vzkazy"

 

webdesign by SITMP