Dotazník

Vážení rodiče, prosíme o spolupráci a děkujeme Vám za Vaše podněty.

Dotazník je anonymní. Výsledky budou zapracovány do Vlastního hodnocení školy.

OTÁZKAANOSPÍŠE ANOSPÍŠE NENE
1.Postačila by délka provozu MŠ do 16,00 hodin?
2.Pokládáte počet akcí MŠ pro rodiče a děti za dostačující?
(Mikulášská, Dílny vánoční,velikonoční, Závěrečné rozloučení se školním rokem, Sportovní odpoledne)
3.Budete mít zájem o předplavecký výcvik pro své dítě?
4.Dělá Vám problémy zapojovat se do akcí pořádaných MŠ a podporovat děti v součinnosti s programem MŠ?
5.Sledujete webové stránky školy?
6.Vyhovují vám informace MŠ na nástěnkách v šatně třídy?
7.Máte dostatek potřebných informací ze strany MŠ?
8.Sledujete výchovně vzdělávací práci na nástěnkách?
(třídní plány)
9.Hovoří Vaše dítě s Vámi o dění v MŠ?
10.Získává Vaše dítě podle Vašeho názoru dostatek nových poznatků a dovedností v MŠ?
11.Líbí se Vám prostředí zahrady naší MŠ?
12.Jste spokojeni s formou komunikace s učitelkou na třídě?
13.Sledujete jídelníček MŠ?
14.Splňuje jídelníček MŠ Vaše představy o zdravé výživě?
15.Víte, že se musí dodržovat ve školní jídelně výživové normy?
Jiné vyjádření co se vám líbí x nelíbí, doporučení:
webdesign by SITMP