Hudebně pohybová výchova

Děti se pod vedením učitelek učí písničky, tanečky, hudebně pohybové hry. Cílem je zvládnout záměrné zapamatování textu, vnímání rytmu, správné držení těla, pohybové vyjádření hudby, jednoduché taneční kroky, správné dýchání, posilování sebevědomí a veřejné vystupování. Na jednotlivých třídách se každým rokem připravují vystoupení pro rodiče na konci školního roku pod názvem „ Symbolické rozloučení se školním rokem“ od roku 1979 s tradičním pasováním předškoláků na školáky, která se konají v kulturním domě Šeříkova ulice. Tato slavnost se setkává s velkým ohlasem „dospěláků“. Podchycují se nadané děti pro vstup do ZUŠ.

 

webdesign by SITMP