Logopedická prevence

V úzké spolupráci s rodiči na základě práce klinického logopeda probíhá procvičování nesprávné výslovnosti  během dne na jednotlivých třídách  pod vedením učitelek naší MŠ -  učitelky působí jako asistentky logopedie. Na začátku školního roku provádí depistáž  - podchycení vad výslovnosti To znamená, že se jedná o prevenci a nenahrazuje práci odborného logopeda.

Upozorňuje zákonné zástupce na vadu výslovnosti dítěte, konzultuje s nimi postup nápravy výslovnosti a  doporučuje návštěvu odborné logopedky -  dochází k rychlejšímu odstranění vady.

webdesign by SITMP