Provozní hodiny

Provozní doba  mateřské školy od 1.9.20166,30 - 16,30 hodin
Scházení dětí6,30 - 8,00hodin
Pozdější příchod do MŠ po 8 hodiněnutno oznámit den předem osobně či telefonicky, nebo do 8,00 hodin daný den telefonicky na č.t. 377 423 798
Nepřítomnost dítěte - nemoc nebo z jiného důvodulze osobně a nebo telefonicky na č.t. 377 423 798

 

webdesign by SITMP