Chcete nám pomoci?

Na naší MŠ se rozvinula dobrá spolupráce s rodiči, která nám částečně napomáhá s naplněním a obohacováním programu MŠ.

S čím nám můžete pomoci?

  • Podpora oslav narozenin dětí,
  • Doplňování rozličného materiálu (výtvarný materiál, papíry, pastelky apod.),
  • Finanční dary škole (využité k nákupu sportovního vybavení, didaktických pomůcek, hraček, vybavení zahrady apod.),
  • Zajišťování nebo vytipování zajímavých besed pro děti,
  • Účast a pomoc s organizací akcí pořádaných školou (pravidelné vánoční a velikonoční dílny pod vedením maminek, setkání s Mikulášem, symbolické rozloučení se školním rokem),
  • Možnost rodičů pobýt ve třídě s dítětem (pomoc při jeho adaptaci),
  • Při plnění vzdělávacího programu spolupráce s dítětem a třídou - zapojení do tématu (encyklopedie, stažení informací z Internetu, pomůcky apod.).
webdesign by SITMP